Krajské licence

Hlavní důvody pro vydávání krajských (regionálních) licencí:

  • souhrnná evidence členů krajského svazu
  • evidence pojištěnců pro sjednání pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám při závodech, společných trénincích a společných akcích členů CKK
  • kontrolu a evidenci povinných sportovních lékařských prohlídek
  • zjednodušení administrativy při přihlašování na krajské závody
  • doklad o členství v krajském svazu, oddílu a zejména pro nezletilé osobní doklad a zdroj informací o kontaktech v případě neočekávané události, nehody apod.

O krajskou licenci žádají pouze žadatelé, kteří hodlají v daném roce provozovat cyklistiku výhradně na regionální úrovni, neplánují účast na republikových a mezinárodních závodech, na Mistrovství ČR a nejsou držiteli mezinárodní licence vydávané ČSC.

Držitelé mezinárodní licence jsou do evidence a pojištění zahrnuti automaticky. V případě, že se držitel krajské licence během kalendářního roku, na který má licenci vystavenou rozhodne, že požádá o licenci mezinárodní, bude mu po předložení mezinárodní a vrácení krajské licence vrácen poplatek zaplacený za krajskou licenci.

Poplatky za vydání krajské licence:
                                 osoby od 0 do 10 let                  bez poplatku
                                 osoby od 11 do 65 let                 100,- Kč
                                 osoby nad 65 let                         bez poplatku

K nahlédnutí:           Licenční řád_Karlovarský kraj 2018

Ke stažení:               Licenční řád_Karlovarský kraj 2018                

                                 Žádost o regionální licenci 2018 – excel           

                                 Žádost o regionální licenci 2018- pdf