Cyklistika Karlovarského kraje Pohár v silniční cyklistice pro mládež 2020
a
 Cyklistika Karlovarského kraje

Pohár v silniční cyklistice 2020

 

Rozpis poháru

 

 

 

1.    Pohár CKK v silniční cyklistice 2020

je dlouhodobá soutěž, kterou tvoří 8 samostatných měřených tréninků a závodů. Součástí Poháru je Přebor Karlovarského kraje v časovce jednotlivců a v silničním závodu s hromadným startem. Měřené tréninky a závody jsou pořádány pod patronací CKK (Cyklistika Karlovarského kraje, z.s.) kluby Karlovarského kraje.

Soutěž je otevřená všem účastníkům bez ohledu na členství v ČSC. Základní myšlenkou jejího konání je podpora výběru a cílené přípravy talentované mládeže a vytvoření podmínek pro výkonnostní cyklistiku všech věkových skupin v rámci Karlovarského kraje.

 

2.    Disciplína: silnice

 

3.   Měřené tréninky a závody započítávané do Poháru CKK:

1.    Chodovská časovka                        23.4.       TJ Plamen Chodov        (Stará Chodovská)

2.                                        Na Blatenský vrch       26.4.                                  TJ Plamen Chodov (Stará Chodovská)

3.    Okolo výsypky                                    1.5.       TJ Plamen Chodov        (Stará Chodovská)

4.    Lomnická časovka                             9.5.       TJ Plamen Chodov        (Stará Chodovská)

5.    Kraslický šíp                                   10.5.       Sport&Races                   (Kraslice)  PKK

6.    Závod do vrchu Kraslice                16.5.       Krasličtí cyklisté              (Kraslice)

7.    Sokolovská časovka                    12.7.       Cykloteam Killi                (Sokolov)  PKK           

8.    Časovka na Andělskou Horu        28.9.       TJ Plamen Chodov        (Dubina)

 

 

                                                                                  

 

4.   Bodování poháru CKK:

Místo

Body

Místo

Body

1.

30

11.

9

2.

27

12.

8

3.

24

13.

7

4.

22

14.

6

5.

20

15.

5

6.

18

16.

4

7.

16

17.

3

8.

14

18.

2

9.

12

19.

1

10.

10

další

1

 

·         Body za umístění v krajských přeborech započítávané do poháru CKK:

Místo

Body

Místo

Body

1.

50

11.

17

2.

44

12.

15

3.

40

13.

14

4.

37

14.

13

5.

34

15.

12

6.

31

16.

11

7.

28

17.

10

8.

25

18.

9

9.

22

19.

8

10.

19

další

5

 

 

·         Do celkového hodnocení se započítají nejvyšší dosažené bodové zisky z celkem 6-ti měřených tréninků a závodů uvedených v bodě 3. V případě nekonání některého závodu budou škrtány 2 závody z celkového počtu odjetých závodů. V případě většího počtu nepořádaných závodů bude situace řešena operativně.

·         Při rovnosti bodů rozhodují o konečném pořadí následující kritéria (jejich váha je určena pořadím):

1.   větší počet prvních míst

2.   lepší umístění v Přeboru Karlovarského kraje v silničním závodě jednotlivců

3.   lepší umístění v Přeboru Karlovarského kraje v silniční časovce jednotlivců

4.   větší počet druhých, resp. třetích, čtvrtých, atd. míst.

 

5.   Kategorie, doporučené délky tratí a celkové výsledky:

 

·         Pohár CKK 2020 pro mládež je určen pro tyto věkové kategorie:

 

Kategorie

Ročníky narození

Omezení převodů

Doporučené max. délky závodů

Žáci starší

2007 – 2006

6,17 m (52x18)

S – do 40 km;  Č – do 15 km

Žákyně starší

2007 - 2006

6,17 m (52x18)

S – do 20 km;  Č – do 10 km

Kadeti

2005 – 2004

6,94 m (52x16)

S – do 80 km;  Č – do 20 km

Junioři

2003 – 2002

7,93 m (52x14)

S – do 120 km;  Č – do 30 km

Kadetky + Juniorky

2005 - 2002

7,93 m (52x14)*

S – do 40 km;  Č – do 15 km

*   budou-li kadetky startovat (nebo budou hodnoceny) jako samostatná kategorie, platí pro ně převody jako pro kadety tj. 6,94 m (52x16)

 

 

 

·         Pohár CKK 2020  je určen pro tyto věkové kategorie:

 

Kategorie

Ročníky narození

Doporučené max. délky závodů

Muži ELITE

2001 – 1991 + držitelé licence ELITE bez ohledu na ročník

S - do 180 km;  Č – do 40 km

Masters I

1990 – 1981

S – do 120 km;  Č – do 40 km

Masters II

1980 – 1971

S – do 120 km;  Č – do 40 km

Masters III

1970 - 1961

S – do 80 km;  Č – do 30 km

Masters IV

1960 a dříve

S – do 80 km;  Č – do 30 km

Ženy

2001 a dříve

S – do 80 km;  Č – do 30 km

 

·         V případě stabilně vyššího počtu závodnic v jednotlivých dívčích a ženských kategoriích
(4 a více v kategoriích) budou příslušné kategorie rozděleny a v celkovém hodnocení vyhlášeny samostatně.

·         Pořadatel může při dodržení společného startu sloučených dívčích a ženských kategorií vyhlásit tyto kategorie samostatně.

Děti do 6-ti let

2014 a mladší

Děti do 8-mi let

2013 – 2012

Děti do 10-ti let

2011 - 2010

Mladší žáci / žákyně

2009 - 2008

Tyto kategorie však nebudou zařazeny do průběžného pořadí Poháru CKK

·         Závodníci se zařazují do kategorií vždy podle věku, který dovršili nebo dovrší v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození.

·         Závodník startuje v rámci celého poháru výhradně ve své věkové kategorii. Start závodníka ve více kategoriích není přípustný.

·         Výsledky měřeného tréninku nebo závodu pro jednotlivé vypsané kategorie se vyhlašují bez omezení počtu startujících.

·         V celkových výsledcích bude vyhodnocen pouze závodník, který absolvoval alespoň
polovinu uspořádaných měřených tréninků a závodů započítávaných do Poháru CKK v silniční cyklistice.

·         Slavnostní ukončení sezóny s vyhlášením celkových výsledků proběhne dle dispozic CKK, nejdéle však do 31. 12. 2020.

 

 

 

6.   Přihlášky a startovné:

·         Závodníci se přihlašují do jednotlivých měřených tréninků a závodů předem elektronickou formou a to nejpozději do čtvrtka (24:00h) předcházejícího startu měřeného tréninku nebo závodu, zpravidla prostřednictvím přihlašovacího systému na stránkách pořadatele, nebude-li v propozicích závodu stanoveno jinak. V přihlášce je nutné vyplnit všechny údaje vč. UCI ID a roku narození. Závodníci bez licence vyplní pouze rok narození.

·         U závodů zařazených i do jiných soutěží, se řídí přihlášky pravidly těchto soutěží, způsob přihlašování bude uveden v propozicích k závodu.

·         Doporučená maximální výše startovného pro předem přihlášené závodníky (snížené startovné):

o   do 12 ti let 50,- Kč

o   do 18 ti let 80,- Kč

o   ostatní podle určení pořadatele.

·         Závodníci, kteří se přihlásí na místě před startem, zaplatí zvýšené startovné uvedené v propozicích daného měřeného tréninku nebo závodu a nebudou na startu řazeni dle aktuálního pořadí poháru.

 

7.   Provedení startu:

·         Pro měřené tréninky a závody s hromadným startem bude provedeno řazení předem přihlášených závodníků na start podle průběžného pořadí, které určuje celkový aktuální bodový zisk ze všech absolvovaných měřených tréninků a závodů (aktuální pořadí). Závodníci, kteří ještě nebodovali, budou zařazeni za bodované závodníky v pořadí dle došlých přihlášek. Za předem přihlášenými závodníky budou řazeni závodníci přihlašovaní na místě v pořadí, ve kterém se přihlásili (bez ohledu na pořadí v poháru).

·         Řazení závodníků před startem musí být na tratích, na kterých není vyloučen silniční provoz, provedeno mimo vozovku tak, aby nedošlo k omezení provozu a ohrožení účastníků.

·         V případě společného startu více kategorií je nutné organizovat řazení závodníků podle kategorií tak, aby byly kategorie řazeny podle výkonnosti od nejsilnější.

 

8.   Technická pomoc během měřeného tréninku nebo závodu:

·         je povolena technická pomoc za následujících podmínek:

o   pokud pořadatel neurčí jinak (musí být uvedeno v propozicích) je povolena oprava, výměna kol i celého kola kdekoliv na trati,

o   technická pomoc je povolena výhradně na pravé straně (ve směru závodu) mimo vozovku a vždy při zastavení závodníka.

o   jakákoli pomoc poskytovaná z jedoucího vozidla, tažení vozidlem, jízda za vozidlem apod. bude kvalifikována jako hrubé porušení pravidel a závodník
i vozidlo budou vyloučeni z měřeného tréninku nebo závodu.

 

9.   Povinnosti pořadatelů:

·         Pořadatel je povinen zajistit potřebná povolení a dokumenty od dotčených subjektů, spojená s pořádáním akce na komunikacích a veřejných prostranstvích (PČR, vlastník komunikací, další dotčené subjekty).

·         Pořadatel zpracuje propozice svého měřeného tréninku nebo závodu v souladu s pravidly ČSC a dohodnutými zásadami pro tuto soutěž a nejpozději do 6-ti týdnů před konáním měřeného tréninku nebo závodu je zašle ke schválení v elektronické podobě na adresy cyklopm@seznam.cz .

·         Nejpozději 4 týdny před konáním měřeného tréninku nebo závodu budou schválené propozice zveřejněny na www.cyklistikakk.cz a www.bikeri.cz .

·         Součástí propozic musí být klauzule o tom, že závodník startuje na své vlastní nebezpečí, že je povinen pro měřený trénink nebo závod použít ochrannou přilbu, mít kolo v dobrém technickém stavu, a dále, že mu je znám jeho zdravotní stav a nic nebrání tomu, aby se měřeného tréninku nebo závodu zúčastnil.

·         Pořadatel v propozicích uvede ředitele měřeného tréninku nebo závodu, který je zodpovědný za organizaci a technické zajištění měřeného tréninku nebo závodu, hlavního rozhodčího měřeného tréninku nebo závodu, který převezme zodpovědnost za sportovní průběh měřeného tréninku nebo závodu, zodpovídá za řádné zpracování výsledků a rozhoduje o všech sportovních záležitostech podle platných pravidel a směrnic a řeší i takové případy, na která pravidla nepamatují.

·         Pořadatel je povinen u závodníků vyžadovat předložení platné licence a u závodníků bez licence potvrzení o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově nebo potvrzení zdravotní způsobilosti vlastnoručním podpisem zákonného zástupce dítěte.

·         Pořadatel je povinen prokazatelně (např. vhodnou formulací na podepisované přihlašovací či startovní listině) informovat účastníky (v souladu s GDPR) a získat jejich souhlas s uveřejněním základních osobních údajů (jména, příjmení, kategorie, roku narození, klubu a fotografií ve startovních a výsledkových listinách, na webu
a případně v médiích.

·         Pořadatel je povinen vyžadovat potvrzení zdravotní způsobilosti vlastnoručním podpisem zákonného zástupce dítěte u závodníků do 1 do 10 let, pokud závodník není držitelem licence.

·         Pořadatel je povinen zajistit na dobu konání měřeného tréninku nebo závodu kvalifikovanou zdravotní službu, způsob zajištění zdravotní služby je nutné uvést
v propozicích.

·         Pořadatel je povinen připravit a zabezpečit trať tak, aby byla zajištěna bezpečnost sportovců a nebyli omezováni ostatní účastníci provozu; trať je nutné zajistit dostatečnou a řádně poučenou pořadatelskou službou.

·         Pořadatel je povinen v okolí místa startu a cíle měřených tréninků a závodů zajistit prostor pro parkování vozidel a shromažďování účastníků, aby tito nebránili plynulému silničnímu provozu.

·         Zejména v prostoru startu a cíle je pořadatel povinen zajistit pořádek a bezpečnost na vozovkách.

·         Pořadatel provede vyhlášení výsledků v co nejkratší době po dojezdu kategorie, nebo pokud nelze z organizačních důvodů jinak, vyhlásí kategorie od nejmladších po kadety/kadetky co nejdříve po dojezdu poslední z těchto kategorií. Zásadně nepřípustné je vyhlášení všech kategorií až po skončení soutěžního dne!

·         Pořadatelé jednotlivých závodů zajistí vyvěšení billboardu CKK v prostoru vyhlášení vítězů – nutno vyžádat k zapůjčení před závodem u VV CKK.

·         Pořadatel dle svých možností zajistí zveřejnění výsledků a případně i fotografií v regionálním tisku.

·         Pořadatel zpracuje zápis o závodě a v elektronické nebo papírové podobě předá do 10 dnů od skončení měřeného tréninku nebo závodu 1 vyhotovení na CKK,
1 vyhotovení zůstane uloženo v klubové dokumentaci.

·         Pořadatel zpracuje výsledky měřeného tréninku nebo závodu v elektronické podobě (EXCEL) a zašle je nejpozději do 3 dnů od ukončení závodu na elektronické adresy, karel.macan@seznam.cz a cyklopm@seznam.cz ke zpracování průběžného pořadí, a ke zveřejnění na internetových stránkách CKK. U držitelů platných licencí ČSC je nutné ve startovní a výsledkové listině uvést jejich UCI ID (číslo vedle fotografie), u všech závodníků je nutné uvést jejich rok narození.

·         formuláře pro rozpis závodu, zápis o závodě, startovní a výsledkovou listinu jsou k dispozici na https://cyklistikakk.cz/zavody-prihlasky/tiskopisy-formulare/ .

10.       Povinnosti startujících:

·         Startující jsou povinni se řídit Zákonem 297/2011 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, pravidly silničního provozu, pravidly ČSC, propozicemi vydanými pro jednotlivé závody, tímto rozpisem a pokyny organizátorů.

·         V měřených trénincích a závodech, které budou probíhat za plného silničního provozu, bude jízda v protisměru (přejetí dělicí čáry) považováno za hrubé porušení ustanovení a povede k okamžitému ukončení účasti provinilce.

·         Závodníci – držitelé závodní licence jsou povinni při prezentaci předložit v kanceláři závodu platnou licenci Českého svazu cyklistiky (ČSC) nebo jiného sportovního svazu. Za kontrolu potvrzení o zdravotní způsobilosti držitelů licencí zodpovídá vedení týmu, u kterého jsou sportovci registrováni.

·         Závodníci, kteří nejsou držiteli licence, předloží potvrzení o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově (informace a formuláře na http://bikeri.cz/clanek/upozorneni-pro-sportovce-rodice-mladych-sportovcu-a-trenery), případně zdravotní způsobilost ke startu dítěte potvrdí vlastnoručním podpisem do prezenční listiny jeho zákonný zástupce. Za zdravotní způsobilost dětí do 10 let a dětí a mládeže bez licence plně odpovídá jeho zákonný zástupce.

·         Startující se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody jemu vzniklé a jím způsobené.

 

11.       Povinnosti VV CKK:

·         VV CKK schvaluje a zveřejňuje rozpis Poháru CKK 2020 a propozice jednotlivých měřených tréninků a závodů zařazených do tohoto Poháru.

·         VV CKK zpracovává na základě výsledků dodaných pořadateli měřených tréninků
 a závodů průběžné pořadí Poháru CKK.

·         VV CKK zajistí distribuci startovních listin předem přihlášených (s odpovídajícím řazením na startu) pořadatelům měřených tréninků a závodů

·         VV CKK je povinen na vyžádání pořadatele zapůjčit transparent CKK

·         VV CKK koordinuje celou soutěž, řeší případné stížnosti, podněty a spory.

·         VV CKK organizačně zajistí slavnostní zakončení sezóny s vyhlášením celkových výsledků poháru.

V Sadově dne 13. 3. 2020                                     Schválil:   Výkonný výbor spolku

                                                                                                         Cyklistika Karlovarského kraje, z.s.