Cyklistika Karlovarského kraje, z.s.

Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. (CKK)

Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. (CKK) je krajský spolek (dříve Karlovarský svaz cyklistiky – KvSC), který sdružuje právnické a fyzické osoby se zájmem o cyklistiku, jejichž sídlem je Karlovarský kraj.

CKK je členem Českého svazu cyklistiky (ČSC) se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi.

CKK je na základě územního principu jediným držitelem licence sportovní autority pro cyklistiku v Karlovarském kraji.